Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici Destinació Culmia Destinació Innovació

Destinació Innovació

Destino Innovación
Destinació
Innovació
El nostre camí comença aquí, aquest és el nostre punt de partida.

Som una promotora que neix del canvi, que aposta pel diferent sense perdre les característiques essencials de la que serà la teva llar. Volem trencar amb el convencional i donar una oportunitat al canvi, però et necessitem per aconseguir-ho.

Vols acompanyar-nos?

Coneix les nostres innovacions

Industrialització

La construcció industrialitzada és un sistema constructiu que utilitza tècniques i processos innovadors molt organitzats. La major part de l'obra es realitza en una fàbrica, per això els processos estan més controlats, el que permet disminuir els terminis a l'hora de construir i facilitar una millor qualitat constructiva i mediambiental. Possibilita un cost tancat i disminueix els accidents laborals.

Clúster per a la Industrialització i innovació: plataforma promoguda per ASPRIMA per a impulsar la construcció industrialitzada. Està formada per promotores, constructores i industrials interessats en la construcció industrialitzada. Tots els membres es comprometen a treballar per al desenvolupament de la industrialització.

Processos
col·laboratius
LEAN

Lean Construction és una nova filosofia orientada a la producció en la construcció, l'objectiu fonamental de la qual és l'eliminació de les activitats que no afegeixen valor (pèrdues) i l'enfocament de tots els esforços envers l'estabilitat del flux de treball.

Mitjançant aquest enfocament, s'han desenvolupat diverses eines col·laboratives que contribueixen a reduir les pèrdues a través del procés constructiu. Culmia utilitza aquestes eines...

Culmia utilitza aquestes eines:
BIM

BIM Building Information Modeling

és un sistema d'organització i gestió digital de la informació de projectes que conté tota la informació del disseny corresponent a les fases de projecte, execució i manteniment, i que afavoreix la futura gestió de l'edifici.

Culmia utilitza aquest sistema en la redacció de tots els seus projectes.

Veure Vídeo

LPS

LPS Last Planner System

és una metodologia de planificació de les obres o processos que ajuda a la gestió de la col·laboració de tots els agents implicats (externs i interns). Aquesta planificació abastarà des de l'inici del disseny fins al lliurament de l'edifici.

Aquest tipus de planificació col·laborativa, basada en el compromís i les persones, s'està introduint cada vegada més en el sector de la construcció, com a una de les palanques de gestió dels terminis i costos

Veure Vídeo

IPD

IPD Integrated Project Delivery

és un contracte d'obra que estableix una relació col·laborativa i transparent entre promotor, arquitecte i constructor, amb despeses vistes, i riscos i beneficis compartits. El constructor és contractat a partir del Projecte Bàsic i s'incorpora a l'equip de disseny en el Projecte d'Execució.

Què ens aporta? Maximitza el valor del projecte a través de l'alineament dels interessos de les parts. Facilita l'obtenció d'un producte de qualitat en costos i terminis previstos. Minimitza contratemps durant el procés d'execució de les obres.

Veure Vídeo

Habitatge 4.0
Vivienda Smart

Habitatge Smart

Les promocions de Culmia, en resposta a la demanda de la societat del segle XXI, van incorporant cada vegada més diferents nivells d'automatitzacions, des de la gestió de la renovació de l'aire de l'habitatge, fins a la introducció de la llar digital, tenint present per a les futures promocions els avantatges del IoT.

Viviendas Adaptables

Habitatges adaptables

Quan les característiques arquitectòniques ho permeten, els habitatges de Culmia estan pensats com a habitatges flexibles que s'adapten a les circumstàncies dels seus clients segons el moment i als nous models de famílies. Estan dissenyats per optimitzar els usos de l'espai disponible en funció de les necessitats canviants de l'usuari

Vivienda Sostenible

Habitatge sostenible

Contribuïm al medi ambient mitjançant l'optimització dels recursos i els materials i la reducció del consum energètic gràcies a certificats que hem rebut, com el BREEAM o LEED. A la nostra destinació sostenible mostrem totes les nostres innovacions en aquest àmbit.

Per a Culmia, la sostenibilitat ambiental és un aspecte irrenunciable en la companyia i en les seves promocions. Disposa d'uns estàndards de sostenibilitat creats per donar suport als arquitectes de les nostres promocions amb disseny sostenible des del punt de vista mediambiental.

Vivienda Saludable

Habitatge saludable

Es defineix com a saludable l'edifici que té determinades característiques que contribueixen a la salut i el benestar dels seus habitants. La nostra societat passa més del 80% del temps en espais tancats. L'EPA determina que els espais interiors estan entre 7 i 10 vegades més contaminats que els exteriors. Cal que aquesta característica sigui mesurable. El certificat WELL quantifica aquest aspecte, així com el segell espanyol Spatium.