Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici culmia academy p
Culmia Academy

Diccionari immobiliari Culmia Academy

A Culmia busquem facilitar la vida a les persones en la presa de decisions. Com sabem que comprar un habitatge és un procés complex, hem creat Culmia Academy, un diccionari de termes relacionats amb el sector immobiliari que t'ajudaran a familiaritzar-te amb conceptes que desconeixies.

Definicions amb la lletra P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament d'Activitats Terroristes és el marc jurídic establert, mitjançant les línies generals indicades per la normativa europea, per a l'adopció de mesures preventives en matèria de blanqueig de capitals i finançament d'activitats terroristes.
El Pla General d'Ordenació Urbana és un instrument de planejament general definit en la normativa urbanística d'Espanya com un instrument bàsic d'ordenació integral del territori d'un o de diversos municipis, mitjançant el qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl i es defineixen els elements fonamentals del sistema d'equipaments del municipi en qüestió.
És el paquet de benvinguda lliurat al client en el moment de l’entrega de la nova llar.
és un habitatge totalment acabat i moblat fins i tot abans que la promoció immobiliària estigui acabada.
és l'Impost Sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Els ajuntaments són els encarregats de gestionar aquest impost i cadascun estableix les seves pròpies taxes.
representació de la planta d'un edifici i del seu entorn, així com les representacions i els esquemes dels dissenys industrials.
Emissió de ràdio o de televisió que un usuari pot descarregar d'internet mitjançant una subscripció prèvia i escoltar-la tant en un ordinador com en un reproductor portàtil.
és la fase inicial de tot projecte que es pretengui construir. S'hi exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques.
és la fase de la feina en la qual es desenvolupa i es defineix completament i en detall el projecte arquitectònic, amb la informació suficient per fer viable la seva construcció, la seva execució, definint tots els materials, sistemes constructius, instal·lacions, equips, etc.
en la Llei d'Ordenació de l'Edificació d'Espanya el promotor és un dels agents de l'edificació contemplats. Pot tractar-se de qualsevol persona física o jurídica que decideix, impulsa, programa i finança una obra d'edificació.
és una entitat jurídica que fa al·lusió al conjunt de normes que regulen la divisió i l'organització de diversos immobles com a resultat de la segregació d'un edifici o d'un terreny comú.
La propietat és el dret de gaudir i de disposar d'una cosa sense més limitacions que les establertes en les lleis.
Compost per les paraules “Property“ i “Technology“ és el terme que recull totes aquelles empreses, negocis i organitzacions que fan ús de la tecnologia per redefinir, optimitzar, reinventar o digitalitzar qualsevol aspecte dins del sector immobiliari.
és una operació en la qual es cedeix una quantitat de diners i a canvi el que la rep té l'obligació de retornar-la en un termini determinat i de pagar les comissions, les despeses i els interessos pactats.