Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici culmia academy l
Culmia Academy

Diccionari immobiliari Culmia Academy

A Culmia busquem facilitar la vida a les persones en la presa de decisions. Com sabem que comprar un habitatge és un procés complex, hem creat Culmia Academy, un diccionari de termes relacionats amb el sector immobiliari que t'ajudaran a familiaritzar-te amb conceptes que desconeixies.

Definicions amb la lletra L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
LOM
la Llicència d'Obra Major és un permís de construcció que s'ha de sol·licitar a l'administració local per poder realitzar determinats tipus d'obres que solen ser de gran envergadura, complexitat tècnica i important quantia econòmica i, per tant, requereixen cenyir-se tant a les normes de seguretat com a la legalitat vigent.
és una metodologia de planificació de les obres o dels processos que ajuda a la gestió de la col·laboració de tots els agents implicats (externs i interns). Aquesta planificació abastarà des del començament del disseny fins al lliurament de l'edifici. Aquest tipus de planificació col·laborativa, basada en el compromís i en les persones, s'està introduint cada vegada més en el sector de la construcció com una de les palanques de gestió del termini i els costos.
és un sistema de certificació i de reconeixement internacional on es certifica que l'edifici o el projecte a què es fa referència està construït amb els estàndards d'eficiència i compleix amb els requisits de sostenibilitat.
També coneguda per les seves sigles LOE, és la legislació sobre edificació vigent a Espanya des de 1999. Va sorgir per definir els requisits bàsics en l'edificació que posteriorment van ser desenvolupats per reglament pel Codi Tècnic de l'Edificació. Determina els seus àmbits d'aplicació i les competències i les obligacions dels agents de l'edificació.
LPH s'encarrega de regular tots els aspectes relacionats amb les comunitats de propietaris. Correspon amb la Llei 49/1960, de 21 de juliol, encara que al llarg dels anys s'han produït diverses modificacions. Es tracta d'una llei que estableix els drets i les obligacions dels propietaris en una comunitat de veïns en relació amb els aspectes comuns d’aquesta.
Llibre que recull les característiques de l'edifici perquè els propietaris disposin d'informació suficient i puguin dur a terme un manteniment adequat.
és un permís requerit, normalment per l'administració local, per a la realització de qualsevol mena de construcció.
és un document que expedeixen les administracions, en aquest cas l'Ajuntament, un cop comprovat que la construcció o l'habitatge ha estat executat segons el projecte i segons les condicions en què la llicència va ser concedida. Aquest document certifica que les obres i les activitats estan acabades i que són aptes d’acord amb les condicions urbanístiques, ambientals i de seguretat.