Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici culmia academy e
Culmia Academy

Diccionari immobiliari Culmia Academy

A Culmia busquem facilitar la vida a les persones en la presa de decisions. Com sabem que comprar un habitatge és un procés complex, hem creat Culmia Academy, un diccionari de termes relacionats amb el sector immobiliari que t'ajudaran a familiaritzar-te amb conceptes que desconeixies.

Definicions amb la lletra E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
O màrqueting per correu electrònic és tota comunicació realitzada per correu electrònic entre una empresa i els seus contactes o clients.
d'un terreny és el percentatge de superfície total que pot ser edificat, és a dir, la quantitat total de metres quadrats que és possible construir en un solar sigui en una planta o en vàries.
és el document que se signa davant d'un notari i que ha de contenir totes les dades referides a la persona sol·licitant, les condicions del préstec i les responsabilitats tant del sol·licitant com de l'entitat financera.
és el document públic signat per un notari pel qual es transmet la propietat de l'immoble i que permet la seva inscripció en el Registre de la Propietat com a nou propietari de l'habitatge.
Escriptura constitutiva del règim de divisió de comunitats, en virtut de la qual es divideix independentment un edifici complet en els diversos habitatges, locals, places d'aparcament i trasters. L'escriptura descriu totes les unitats (habitatges, locals, places d'aparcament i trasters) resultants de la divisió de condomini, així com la quota d'elements comuns que s'assigna a cada unitat, la qual determinarà la proporció en què cada habitatge o local contribueix al pagament de les despeses comunes de la comunitat de propietaris de l'edifici. L'escriptura de constitució del condomini pot incloure els estatuts i les normes de funcionament de la comunitat de propietaris.
Són tots els espais de l'edifici que pertanyen a tots els propietaris i els quals es poden gaudir, usar, funcionar i conservar.
és el document que regula les normes relacionades amb el règim jurídic de la comunitat. Aquestes normes es refereixen a l'ús de l'edifici, pisos i locals, instal·lacions, zones comunes i serveis, despeses, administració, assegurances, conservació, etc.
és una eina que permet conèixer de manera ràpida i fàcil el consum d'energia dels electrodomèstics i quin és el seu nivell d'eficiència energètica.
(Euro Interbank Offered Rate) és un índex que indica el tipus d'interès mitjà a què un gran nombre de bancs europeus diuen que es concedeixen préstecs a curt termini entre ells per prestar-los a tercers, a particulars i a empreses.