Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici culmia academy c
Culmia Academy

Diccionari immobiliari Culmia Academy

A Culmia busquem facilitar la vida a les persones en la presa de decisions. Com sabem que comprar un habitatge és un procés complex, hem creat Culmia Academy, un diccionari de termes relacionats amb el sector immobiliari que t'ajudaran a familiaritzar-te amb conceptes que desconeixies.

Definicions amb la lletra C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
El Certificat de Final d'Obra és el document que acredita que les obres per a les quals s'ha demanat una llicència d'obra estan acabades.
és la resolució d'un contracte amb antelació a la data de venciment inicialment pactada. La cancel·lació pot ser total o parcial, en funció de si el contracte s'extingeix totalment o parcialment.
Veure als plans de superfície com serà una futura casa. Comprar un habitatge sobre plànol és comprar aquesta propietat abans que es construeixi.
Es tracta d'habitatges de protecció oficial més assequibles, adreçats a les persones del municipi amb més dificultats per accedir a l'habitatge.
Climatització Invisible es tracta de calefactar i refredar l'ambient d'una edificació o d'una estança de manera invisible.
La climatització mitjançant superfícies radiants ofereix una sèrie d'avantatges com:
- Elevat nivell de confort tèrmic.
- Estalvi energètic respecte a altres mètodes més convencionals.
- Instal·lació invisible.
Està formada pel conjunt dels propietaris d'habitatges, locals i qualsevol altra unitat que componen un edifici i són susceptibles d'aprofitament independent per tenir sortida pròpia a un element comú d'aquell o a la via pública.
i reserva d'un immoble, més conegut com “la reserva“ o “el senyal“ és un acord formal que compromet legalment ambdues parts, venedor i comprador, a fer efectiva la compravenda d'un immoble, un cop aquest compleixi amb totes les característiques tècniques i d'habitabilitat que se n’esperen.
També conegut com a bestreta, és un contracte privat on les parts pacten la reserva de la compravenda de béns mobles o immobles, lliurant-se com a prova una quantitat de diners en concepte de senyal.
L'avantprojecte de compravenda (o contracte de reserva) atorga al comprador un dret preferent d'adquisició d'un immoble durant un període de temps determinat a canvi del pagament d'una fiança, en el supòsit que finalment s'acabi la construcció. Durant el període de reserva, el promotor bloqueja la comercialització de l'immoble a altres persones.
és una agrupació de persones que s'uneixen per assumir les despeses de compra d'un habitatge en conjunt per aconseguir les millors qualitats i els millors preus possibles sense dependre d'un intermediari.
El concepte de 'Corpus Certum' significa que l'immoble s'adquireix de manera unitària i per un preu únic. Per tant, qualsevol discrepància en la superfície per part del comprador no té cap transcendència legal.
Es manté constant al llarg de la vida del contracte de manera que no hi ha incertesa sobre l'import de les quotes futures. En els préstecs a tipus fix, l'interès sol ser superior als de tipus variable.
El tipus es va modificant al llarg de la vida del préstec en funció de l'evolució que es prengui com a referència i se sol expressar com la suma de l'índex i un percentatge constant.
és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits tècnics i higienicosanitaris mínims, i és necessària per contractar serveis i subministraments i vendre'l o per llogar-lo.